Regulamin opłacania składek członkowskich/regulamin stypendiów sportowych

Regulamin opłacania składek członkowskich dla zawodników Sekcji Pływania KS Watra Poznań

 

Członkowie Sekcji zobowiązani są do opłacania składek w okresach, styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień w następujących wysokościach:

- uczniowie szkoły podstawowej klas I, II i III – 30 zł. miesięcznie

- uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – 40 zł. miesięcznie

- uczniowie szkoły podstawowej klas V i VI – 60 zł. miesięcznie

- uczniowie szkoły podstawowej klas VII i VIII – 80 zł. miesięcznie

- pozostali członkowie – 60 zł. miesięcznie

Składki za dany miesiąc należy opłacić w miesiącu, którego dotyczą. Zaleganie w opłatach za okres trzech miesięcy może skutkować zawieszeniem zawodnika w jego prawach członka Klubu.

 

 

Regulamin przyznawania Stypendium za osiągnięcia sportowe obowiązuje od dnia 01.06.2022r.

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe przysługuje wyłącznie medalistom Letnich i Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu. Stypendium zostaje przyznane na okres: od następnego miesiąca po uzyskaniu wymaganej normy do miesiąca rozgrywania kolejnych Mistrzostw Polski.

Podana wysokość Stypendium jest kwotą brutto:

- medaliści w kategorii juniorów 14-16 lat. W konkurencji indywidualnej 1, 2, 3 miejsce, odpowiednio   300, 200, 100 zł. miesięcznie. Medal w konkurencji sztafetowej 50 zł. miesięcznie

- medaliści w kategorii juniorów 17-18 lat. W konkurencji indywidualnej 1, 2, 3 miejsce odpowiednio 500, 300, 200 zł. miesięcznie. Medal w konkurencji sztafetowej 100 zł. miesięcznie.

- medaliści w kategorii młodzieżowców i seniorów. W konkurencji indywidualnej 1, 2, 3 miejsce, odpowiednio 1000, 800, 500 zł. miesięcznie. Medal w konkurencji sztafetowej 200 zł. miesięcznie.

Kwoty za zdobyte medale nie sumują się, stypendium wypłacane jest za jedno najwyższe miejsce. Warunkiem wypłacania Stypendium jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich.