70 LAT PREZESA KLUBU SPORTOWEGO "WARTA"

70 LAT PREZESA KLUBU SPORTOWEGO

Z okazji 70 urodzin życzymy Panu Prezesowi zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z podjętych działań. Niech Pańska motywacja nigdy nie słabnie.