HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

M Ł O D Z I C Y    I      D Z I E C I

 

1 grupa        piątek     13:30 - 15:30         na obiektach Szkoły Podstawowej nr 26

                                                                   ul. Berwińskiego


2 grupa        środa     17:00 - 18:45        na obiektach Szkoły Podstawowej nr 71

                                                                   ul. Bukowska


3 grupa        piątek     16:30 - 18:00      na obiektach Szkoły Podstwowej nr 36 

                                                                  ul. Słowackiego

 

 1 i 3 grupy  wtorek    16.30 - 18.00   Mały Orlik Gimnazjum 33 ul. Wyspiańskiego

 

M Ł O D Z I C Y i   J U N I O R    M Ł O D S Z Y

 

poniedziałek       18:00 - 20:00        boiska Politechniki Poznańskiej    ul. Rocha

czwartek             17:00 - 18.30        boiska Politechniki Poznańskiej    ul. Rocha