Klasa II SSP 14

KS WARTA Poznań jest reprezentowany przez  podopiecznych trener Olgi Janikowskiej, uczniów klas II Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 65

1 edycja 24.10. 2015 basen os. Piastowskie, Poznań

 

Wyniki  50 metrów stylem grzbietowym dziewczynki młodsze.

 1. Oliwia Kordalska                             0:53,92

 2. Małgorzata Rybacka                       0:57,86

 3. Oliwia Twardowska                         0:59,12

 4. Maria Gajb                                      1:00,82

 5. Aleksandra Duda                            1:01,81

 6. Natasza Nowicka                            1:02,02

 7. Maja Kuśnierczak                           1:02,09

 8. Barbara Sadowska                         1:03,74

 9. Emma Wojtkowiak                          1:03,82

10. Zofia Kotlińska                              1:04,32

11. Maria Ostrowska                           1:05,43

12. Emilia Ciesielska                           1:07,48

13. Otylia Stachowiak                         1:08,89

14. Hanna Andrzejewska                    1:09,16

15. Zofia Balcer                                  1:09,64

16. Wiktoria Stachowiak                     1:10,75

17. Daria Fechner                               1:10,92

18. Gabriela Jarecka                          1:12,10

19. Nicola Straszewska                      1:17,96

 

Wyniki  50 metrów stylem grzbietowym chłopcy młodsi.

 1. Wiktor Skolasiński                         0:52,78

 2. Mikołaj Litoborski                          0:53,26

 3. Hubert Szmyt                                 0:53,66

 4. Łukasz Rutkiewicz                         0:55,09

 5. Wiktor Plewiński                            0:55,23

 6. Denis Mendelski                            0:57,16

 7. Adam Chybński                             0:58,48

 8. Maksymilian Kluj                           0:59,18

 9. Maksymilian Grzeszkowiak           1:03,33

10. Alan Ulatowski                             1:04,77

11. Maksymilian Kulawski                  1:06,72

12. Dominik Grzesiak                         1:07,02

13. Nikita Bielienkov                          1:09,36

14. Wojciech Walczak                        1:09,41

15. Mateusz Tyczyński                       1:13,57

16. Tymon Banasiewicz                     1:45,30

 

Wyniki  50 metrów stylem grzbietowym dziewczynki starsze.

 1. Zuzanna Szpilewicz                        0:54,92

 2. Nadia Smakulska                            0:57,09

 3. Anna Spychała                               1:00,95

 4. Anastazja Kołodziejczak                 1:01,67

 5. Anna Ratajczak                              1:02,48

 6. Adrianna Gawryl                            1:04,76

 7. Sandra Mytkowska                        1:13,45


 Wyniki  50 metrów stylem grzbietowym chłopcy starsi.

 1. Mikołaj Liberski                               0:48,86

 2. Julian Januszewski                         0:51,17

 3. Kamil Szafrański                             0:52,68

 4. Olaf Kosiorek                                  0:53,32

 5. Marcel Wojtkowiak                          0:55,02

 6. Jan Wróbel                                     0:56,74

 7. Tomasz Latanowicz                        0:57,78

 8. Jaromir Stachowczyk                     0:58,33

 9. Miłosz Krzywania                            0:58,87

10. Tymoteusz Siekierczak                  0:59,15

11. Wojciech Napierała                        1:01,67

12. Maciej Janczak                              1:01,73

13. Filip Koziński                                 1:02,07

14. Kacper Ligmanowski                     1:02,54

15. Igor Zieliński                                  1:07,45

16. Ivo Kretkowski                               1:08,33

 

2 edycja 12.12.2015 basen os. Piastowskie, Poznań

  25 m stylem dowolnym

Rocznik 2008

 1.   Oliwia Kordalska                           0:19,24
 2.   Małgorzata Rybacka                     0:19,67
 3.   Maja Kuśnierczak                          0:24,42
 4.   Aleksandra Duda                          0:25,20
 5.   Maria Gajb                                    0:25,80
 6.  Barbara Sadowska                        0:26,28
 7.  Natasza Nowicka                           0:26,53
 8.  Zofia Kotlińska                               0:26,58
 9.  Oliwia Twardowska                        0:27,64
10. Hanna Andrzejewska                     0:28,59
11.  Wiktoria Stachowiak                      0:29,58
12.  Otylia Stachowiak                         0:32,80
13.  Zofia Balcer                                   0:32,86
14.  Maria Ostrowska                           0:33,11
15.  Emilia Ciesielska                           0:33,33
16.  Nikola Straszewska                       0:35,57
17.  Daria Fechner                                0:36,02
18.  Gabriela Jarecka                           0:39,42

 

 1.   Hubert Szmyt                                0:21,76
 2.   Wiktor Skolasiński                        0:21,80
 3.   Mikołaj Litoborski                          0:21,95
 4.   Łukasz Rutkiewicz                        0:22,80
 5.   Wiktor Plewiński                           0:24,26
 6.   Maksym Michałowski                   0:25,89
 7.   Adam Chybiński                           0:26,39
 8.   Denis Mendelski                           0:26,64
 9.   Nikita Bielienkov                           0:27,08
10.  Maksymilian Kulawski                   0:27,23
11.  Wojciech Walczak                         0:29,45
12.  Alan Ulatowski                              0:30,13
13.  Tymon Banasiewicz                      0:30,24
14.  Maksymilian Grzeszkowiak           0:30,48
15.  Mateusz Tyczyński                        0:30,57
16.  Kuba Nowakowski                         0:31,03
17.  Krzysztof Czech                            0:41,35

 

Rocznik 2007

 1.   Zuzanna Szpilewicz                        0:21,70
 2.   Adrianna Gawryl                             0;23,53
 3.   Anna Ratajczak                              0:24,27
 4.   Nadia Smakulska                           0:24,89
 5.   Sandra Mytkowska                         0:25,48
 6.   Anna Spychała                               0:25,60
 7.   Anastazja Kołodziejczak                0:32,60

 

1.   Mikołaj Liberski                              0:18,16

 2.  Julian Januszewski                        0:19,26
 3.  Miłosz Krzywania                           0:20,14
 4.  Olaf Kosiorek                                 0:20,51
 5.  Tymoteusz Siekierczak                  0:20,82
 6.  Maciej Janczak                              0:21,13
 7.  Marcel Wojtkowiak                        0:21,27
 8.  Filip Koziński                                 0:22,48
 9.  Kamil Szafrański                           0:22,76

10. Kacper Ligmanowski                     0:24,30

11. Wojciech Napierała                       0:25,02

12. Jan Wróbel                                    0:25,11

13. Jaromir Stachowczyk                    0:27,02

14. Ivo Kretkowski                               0:28,25

15. Igor Zieliński                                  0:28,82


3 edycja 19.03.2016 basen os. Piastowskie, Poznań

 50 m stylem dowolnym – dziewcząt   2008

1. Kordalska Oliwia  00:42,51
2. Rybacka Małgorzata  00:46,79
3. Gajb Maria  00:51,83
4. Kuśnierczak Maja 00:52,24
5. Duda Aleksandra 00:53,89
6. Kotlińska Zofia 00:54,20
7. Nowicka Natasza 00:55,34
8. Andrzejewska Hanna 00:57,13
9. Twardowska Oliwia 00:58,28
10. Wojtkowiak Emma 00:58,39
11. Ostrowska Maria 01:02,41
12. Fechner Daria 01:09,23
13.  Balcer Zofia 01:09,81
14. Ciesielska Emilia 01:11,15
15. Jarecka Gabriela 01:11,70
16. Stachowiak Otylia 01:48,39
17. Stachowiak Wiktoria 01:08,20

50 m stylem dowolnym – chłopców    2008

1.  Litoborski Mikołaj 00:43,23
2. Rutkiewicz Łukasz 00:44,99
3. Skolasiński Wiktor 00:45,16
4. Szmyt Hubert 00:47,00
5. Plewiński Wiktor 00:51,53
6. Mendelski Denis 00:51,88
7. Kluj Maksymilian 00:51,89
8. Chybiński Adam 00:54,67
9. Ulatowski Alan 00:54,78
10. Kulawski Maksymilian 00:59,07
11. Bielienkov Nikita 01:00,70
12. Walczak Wojciech 01:00,80
13. Grzeszkowiak Maksymilian 01:12,32
14. Tyczyński Mateusz 01:13,91
15. Czech Krzysztof 01:25,13
16. Banasiewicz Tymon 01:10,16

50 m stylem dowolnym – dziewcząt 2007

1. Szpilewicz  Zuzanna 00:48,56
2. Kołodziejczak Anastazja 00:48,59
3. Gawryl Adrianna 00:48,95
4. Smakulska Nadia 00:49,90
5. Spychała Anna 00:53,57
6. Ratajczak Anna 00:57,30
7. Jakóbczak Magdalena 01:15,45

50 m stylem dowolnym – chłopców    2007

1. Liberski Mikołaj 00:39,60
2. Kosiorek Olaf 00:41,24
3. Krzywania Miłosz 00:44,70
4. Siekierczak Tymoteusz 00:44,78
5. Wojtkowiak Marcel 00:44,95
6. Ligmanowski Kacper 00:46,20
7. Koziński Filip 00:46,77
8. Szafrański Kamil 00:47,51
9. Januszewski Julian 00:47,68
10. Jańczak Maciej 00:48,63
11. Napierała Wojciech 00:52,42
12. Kretkowski  Ivo 00:57,36
13. Zieliński Igor 00:59,21
14. Wróbel Jan 01:01,10