Regulamin opłacania składek członkowskich

Regulamin opłacania składek członkowskich sekcji pływackiej KS Warta Poznań

(obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018)

 


1. Składki członkowskie opłacane są co miesiąc przez cały rok szkolny z wyłączeniem miesięcy: lipca i sierpnia.

2. Kwotę składki wpłacane mogą być  przelewem na konto KS Warta Poznań lub bezpośrednio trenerowi prowadzącemu do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W tytule należy wpisać : składka członkowska, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc lub okres za który jest wpłacana. Na wysokość składki nie ma wpływu ilość nieobecności na treningach.

Nr rachunku do przelewu: KS Warta Poznań,  ul. Droga Dębińska 12, 61-555 Poznań 
60 1050 1520 1000 0090 3041 1657


3. Dla uczniów i zawodników  Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 oraz wyższych kategorii wiekowych, obowiązkowo należących do sekcji pływackiej KS Warta Poznań,  wysokość składek miesięcznych wynosi:

  - uczniowie klasy I SSP 14 – 30 zł.

  - uczniowie klasy II SSP 14 – 30 zł.

  - uczniowie klasy III SSP 14 – 30 zł.

  - uczniowie klasy IV  SSP 14 - 40 zł.

  - uczniowie klasy  V i VI  SSP 14 - 60 zł.

  - uczniowie klasy VII  SSP oraz II i III GIM oraz juniorzy (14-16 lat) – 80 zł.

  - zawodnicy kategorii; junior (17-18 lat), młodzieżowiec i senior – 30 zł.


4. Zawodnicy, którzy zdobędą medal Mistrzostw Polski w konkurencji indywidualnej lub w sztafecie, opłacają składkę w połowie jej wysokości przez cały okres do kolejnych zawodów Mistrzostw Polski.

5. Za opóźnienie w płatności składki za 2 miesiące , zawodnik może zostać zawieszony w jego prawach tj. utracić możliwość startu i reprezentowania KS Warta Poznań na zawodach, uczestnictwa w obozach i konsultacjach szkoleniowych. Za opóźnienie w płatności składki za 3 miesiące zawodnik może zostać skreślony z listy członków KS Warta Poznań i rejestru zawodników Polskiego Związku Pływackiego.

6. Całość uiszczanych przez zawodników składek przeznaczona jest na wsparcie działalności statutowej sekcji pływackiej KS Warta Poznań, m.in. wyjazdy na zawody, zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie procesu szkoleniowego.

7. O sprawach nie objętych niniejszym  regulaminem decyduje Zarząd sekcji pływackiej KS Warta Poznań.