LIGA MUSZKIETERÓW 2020

LIGA MUSZKIETERÓW 2020

 

REGULAMIN OGÓLNY

  1. „Liga Muszkieterów” to cykl zawodów kontrolnych dla zawodników sekcji szermierczej Klubu Sportowego „Warta” i innych, zaproszonych klubów.
  2. Na cykl „Ligi Muszkieterów” składać się będzie 5 turniejów rozgrywanych od 1 marca do grudnia 2020 roku.
  3. Terminarz turniejów ogłaszany będzie na bieżąco na stronie internetowej www. kswarta.pl/szermierka.
  4. Turnieje rozgrywane będą w kategoriach wiekowych, bez podziału na płeć: do lat 13 (roczniki 2007-2009) Kategoria OPEN, do lat 10 (roczniki: 2010 i młodsi) Kategoria Młodsza
  5. Na roczną listę klasyfikacją składać się będą wyniki z czterech turniejów, w których zawodnik wygrał najwięcej walk. Turniej najniżej punktowany (z najmniejsza liczbą wygranych pojedynków) lub na którym zawodnik był nieobecny nie będzie liczonych do klasyfikacji ogólnej).
  6. Turnieje odbywać się będą według harmonogramu: 

I turniej: 1 marca, II turniej: 26 kwietnia, III turniej: 13 czerwca, IV turniej: październik/listopad, V turniej: listopad/grudzień.

  1. Klasyfikacja roczna (końcowa) prowadzona będzie w poszczególnych rocznikach, bez podziału na płeć dla osób urodzonych w roku, 2007, 2008, 2009, 2010 i później) i dostępna na stronie internetowej www.kswarta.pl/szermierka w zakładce Liga Muszkieterów 2020.
  2. Nagrodzenie zwycięzców klasyfikacji całorocznej nastąpi na Spotkaniu Świątecznym, w grudniu 2020.
  3. W przypadku zawodników, którzy uzyskają równą liczbę punktów decydować będzie wynik turnieju najsłabiej punktowanego podczas całego cyklu.

10. Wpisowe za zawodnika 15zł (płatne w dniu turnieju – prosimy posiadać odliczoną kwotę).

11. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg „Ligi Muszkieterów” jest trener Krzysztof Grącki.

 

REGULAMIN PROWADZENIA ZAWODÓW Z CYKLU „LIGA MUSZKIETERÓW”

1. Zawody rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”;

2. Walki toczyć się będą do 4 trafień, chyba że Komisja Techniczna zawodów podejmie decyzje o zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby trafień;

3. Poszczególne zawody zwycięża  zawodniczka lub zawodnik, urodzona w roku kalendarzowym 2007,2008,2009,2010 i później), która/y wygra największą ilość walk.

4. Zwycięzcy otrzymują puchar (w każdym roczniku), za miejsce 2 i 3 przyznawane są medale (jest jedno trzecie miejsce)

5. W przypadku zawodników, którzy wygrają taką samą liczbę walk o kolejności w poszczególnych zawodach decydować będzie kolejno:

-  bilans trafień zadanych i otrzymanych

- suma trafień zadanych

- bezpośredni pojedynek

6. Walki będą przeliczane na punkty–1 zwycięska walka na turnieju = 1 punkt.

Za sam udział w każdym z turniejów w cyklu, zawodniczka/zawodnik otrzymuje 2 punkty. 

7. Do klasyfikacji całorocznej nie będzie liczony 1 turniej, w którym zawodnik zdobył najmniej punktów – np. wygrał najmniej walk lub nie wystartował

8. W przypadku równej liczby punktów na koniec sezonu, o kolejności w klasyfikacji ogólnej (końcowej) decydować będzie bilans pojedynków bezpośrednich pomiędzy zainteresowanymi oraz w dalszej kolejności bilans trafień w walkach bezpośrednich. Jeżeli oba bilanse nie przyniosą rozstrzygnięcia, zawodnicy zostaną sklasyfikowania na tej samej pozycji.