POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego kswarta.pl

Administratorem danych Użytkowników, a jednocześnie właścicielem serwisu kswarta.pl jest KLUB SPORTOWY "WARTA" POZNAŃ, z siedzibą w Poznaniu, Droga Dębińska 12, NIP 783 10 32 124.

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Każdego Użytkownika serwisu kswarta.pl obowiązuje aktualna polityka prywatności.

Dane zbierane w serwisie

Dane uzyskiwane podczas korzystania z serwisu kswarta.pl
Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane zostają dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Wykorzystywanie zebranych danych

Dane zbierane podczas korzystania z serwisu mogą zostać użyte do analizy zachowań Użytkowników w serwisie czy zbierania danych demograficznych o Użytkownikach serwisu. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku korzystającym z serwisu.

Udostępnianie danych Użytkowników

Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobom trzecim w przypadku, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa.

Polityka COOKIES („Ciasteczka”)

W serwisie kswarta.pl mogą być stosowane pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych oraz nie są zagrożeniem dla Użytkownika i jego komputera.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne –przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pozostają do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
  • Cookies trwałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

Zmiany polityki prywatności

Serwis kswarta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie.

Kontakt

Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem danych Użytkowników serwisu kswarta.pl poprzez adres e-mail: biuro@kswarta.pl