Szkolenie z zakresu psychologii sportu

Opublikowano: 05/11/2018

Zapraszamy rodziców szermierzy z Klubu Sportowego "Warta" do zapisywania się na szkolenie jak zdobyć wiedzę i narzędzia do wspierania dziecka w sporcie.
Doświadczenia zdobyte podczas szkolenia ma pomóc budować i wzmacniać Państwa dobrą relację z dzieckiem. Ma dać także skuteczne narzędzia wspierania młodego zawodnika w realizacji sportowych wyzwań. Szkolenie ma charakter warsztatowy.
Założenia:
• Grupa maksymalnie 20 osobowa;
• Odbiorcy szkolenia to rodzice zawodników (8-14 lat) uprawiających szermierkę;
• Warsztaty obejmują dwa spotkania. Każde spotkanie to jeden temat, który zajmie 2 godziny.
• Termin: 3.12.2018 i 10.12.2018 (poniedziałki) w godzinach 18:00-20:00.
• Miejsce: budynek Klubu Warta Poznań.
• Odpłatność: 30 zł/osoby za 4 godziny warsztatowe (2 spotkania po 2 godziny). Cena jest bardzo okazyjna ze względu na dopłatę sekcji szermierczej Warta Poznań w wysokości 40% kosztów.
Spotkanie 1:
ZADANIA RODZICA MŁODEGO ZAWODNIKA.
JAK UDZIELAĆ WSPARCIA, DAWAĆ INFORMACJĘ ZWROTNĄ, BYĆ PRZYKŁADEM?
• Kilka badań dotyczących efektywnego wsparcia młodego zawodnika;
• Zakres i rodzaj wsparcia w zależności od wieku zawodnika;
• Zasady udzielania krytyki i chwalenia.
Spotkanie 2:
STRES I SILNE EMOCJE U ZAWODNIKA (I RODZICA).
JAK POMÓC DZIECKU RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM I EMOCJAMI.
• Rozpoznanie schematu reagowania na stres i kilka technik radzenia sobie z nim;
• Emocje w sporcie - czym są, jaką pełnią funkcję, co z nimi zrobić;
• Co może zrobić rodzic, w sytuacji nadmiernego napięcia psychofizycznego u dziecka.
Prowadzący:
Magdalena Kaczmarek (Kemnitz)– psycholog, instruktor sportu, olimpijka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe Psychologia Sportu i studia podyplomowe Akademia Trenera. Uzyskała Akredytacje Polskiego Komitetu Olimpijskiego (lata 2010 i 2015). Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Trener Integralnej Postawy Gotowości Startowej Londyn 2012, oraz w ramach współpracy z zawodnikami grupami sportowymi na poziomie kadry oraz klubów sportowych. Umiejętności pracy z zawodnikiem rozwijałam w ramach superwizji u profesora Jana Blecharza - psychologa klasy mistrzowskiej oraz Grażyny Ślifierz - superwizora Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie Terapii Racjonalnego Zachowania, Coachingu, Technik Relaksacji i Mindfulness, Warsztaty Pracy z Ciałem, oraz w ramach licznych szkoleń dotyczących psychologii sportu. Jest współautorką książki. „Trening mentalny psychologia sportu w praktyce” M.Behnke, K. Chlebosz, M.Kaczmarek, Wydawnictwo Inne Spacery, /2017r. W ramach Strefy Psychologii Sportu prowadzi trening mentalny dla zawodników, współpracuję z trenerami i rodzicami młodych zawodników. Realizuję indywidualny trening mentalny oraz szkolenia i warsztaty psychologiczne związane z psychologią sportu oraz rozwojem umiejętności interpersonalnych dla trenerów, rodziców i zawodników.
Zgłoszenia prosimy kierować 
- sms-em na nr 603-409-686
- w wiadomości na www.facebook.pl/muszkieterowie
- mailowo: szermierka@kswarta.pl
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora szkolenia Tomasza Skupio: 509 359 919