Trener Leszek Jarosławski odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi

Opublikowano: 24/10/2018

24 października 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, trener naszej sekcji p. Leszek Jarosławski został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. To wysokie odznaczenie państwowe jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. 
Dr Leszek Jarosławski poprzez swoje wieloletnie działania szkoleniowe i organizacyjne przyczynił się do rozwoju i popularyzacji szermierki. W ruchu sportowym uczestniczy od blisko pięćdziesięciu lat, osiągając znakomite sukcesy jako zawodnik, trener i wychowawca wielu pokoleń szermierzy. Początkowo związany z sekcją szermierczą Lecha Poznań, od 1963 roku wierny Warcie Poznań, w której od 1977 pełni rolę szkoleniowca. Jako zawodnik odniósł wiele sukcesów na zawodach zarówno polskich jak i międzynarodowych. Wielokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski we florecie. Jest  cenionym w Polsce i na świecie trenerem szermierki, jego wychowankowie to m. in. Romuald Marciniak i Andrzej Witkowski (Mistrz Europy). Doktor Leszek Jarosławski jest osobą otwartą, skromną i niesamowicie rzetelną. Co więcej, jest również znakomitym naukowcem, badaczem pracującym w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Swoją wiedzę i doświadczenie Leszek Jarosławski wykorzystuje w pracy organizacyjnej sekcji szermierczej Klubu Sportowego Warta, w której od roku 2006 pełni rolę kierownika. Jest także jednym z pomysłodawców i współorganizatorów międzynarodowego turnieju szermierczego - Europejskiego Festiwalu Szermierki - Memoriału Fechtmistrza Jana Nowaka. Leszek Jarosławski doskonale odnajduje się zarówno w roli trenera, organizatora sportu jaki i naukowca. Dzieląc się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami pracuje na rzecz wielkopolskiego sportu. Warto podkreślić, że wszystkie funkcje związane ze sportem dr Leszek Jarosławski piastuje społecznie.